Endret: 31 jan 2019     Opprettet: 1 jul 2018

Vinterbrev fra styret 2018

Lønnealléen Borettslag

vinterbrev/informasjonsbrev 2018

Ja, det bankes, løftes, bæres og rives. Det er realitetene når heiser skiftes ut og de

tidligere utleielokalene bygges om til boenheter. Sistnevnte ved Håndverkeriet AS gjør

seg ferdig i disse dager. Styret hadde håpet på å få solgt unna leilighetene i inneværende

år, men slik det ser ut nå så vil det være salg av enhetene i januar. Når det gjelder

heisene så er en nå ferdig i SUV 1 og 3 og kun 5 gjenstår og skal etter ThyssenKrupps

fremdriftsplan være ferdig uke 16 neste år. Ved heisstans så ber vi beboere kontakte

enten styreformann Espen Blinge eller nestleder Linda Aasen. Det er kun de som kan

melde inn til ThyssenKrupp på dagtid og til vakttelefon på kveldstid. Styret beklager at

det for tid en er mye gule poser, containere, bygningsmateriell mm. som står i gården

men arbeidet foregår, men det skal fortløpende bli ryddet bort.

Og det er stadig ting som må vedlikeholdes så det er aldri mangel på utfordringer.

Styret møtes jevnlig og det neste styremøte vil i hovedsak være en bred HMS-

runde hvor vi sjekker alle tre blokker. Det er fortsatt en del problemer med hensatte saker og

ting i kjeller, i utgangsetasjen eller utenfor blokkene. Det er gratis å levere for

privatpersoner til gjenbruksstasjonen på Brobekk.

 

En av beboerne foreslår å opprette en parsellhage. Dette er ikke noe styret kan drifte,

men hvis noen ønsker å iverksette det, så sett ned et eget styre for dette. Men avklar med

borettslagsstyret før dere iverksetter noe. Vi må finne egnet

sted for dette. Hvis noen ønsker å ta vare på blomsterbedene våre –

kanskje noen med ekstra «grønne finger,» så ska styret kunne tilføre midler slik at bedene kan bli vel ivaretatt og skjøttet.

 

Så kommer vi dessverre utenom det, men styret har vedtatt å øke husleien med 4 % fra

1.1.2019. Det har vært en sterk økning av kommunale avgifter og ikke minst så er

strømprisen vært rekordhøy og utsiktene fremover er uklare. Styret skjønner at dette

ikke er populært, men for å drifte borettslaget på et forsvarlig vis så må fellesutgiftene

økes. Salg av boenhetene vil til en viss grad lette på trykket for en høyere regulering av

husleien. Når det gjelder eksisterende strømavtale så utreder styret muligheten for å få en bedre

avtale.I februar –mars, endelig dato er ikke satt, vil det bli startet opp med utskifting av

målere på radiatorene. De vi har nå kan ikke lenger brukes. Det vil komme nærmere

beskjed til den enkelte når utskiftingen vil være. Men dere kan allerede nå være OBS på

at montørene må kunne komme til slik at eventuelle møbler fremfor radiatorer må

flyttes slik at en kommer til. Mer info kommer, som sagt, når det nærmer seg.

Når det gjelder postkassesystemet vi har så er ikke det veldig gammelt, men kvaliteten

er ikke av ypperste kvalitet. Styret har sjekket ut muligheten av å fikse de postkassene

som er ødelagte, men har ikke funnet noen god løsning på dette. Derfor sjekker vi ut

mulighetene for å skifte ut hele settet. Og da vil være postkasser med smalere sprekk. I

dag kan man jo nesten fiske ut posten med bare hendene uten å måtte låse opp. Vi har

vurdert å finne en elektronisk løsning hvor man kan bruke samme nøkkel som til

hovedinngangen, men det blir dobbelt så dyrt så det anser vi ikke at det er verdt. Styret

jobber videre med dette.

Så må vi igjen minne om at husordensreglene overholdes.

Container vil bli satt ut onsdag 5.12 og frem til fredag 7.12. Som vanlig minnes det om at

el-avfall skal legges i egen container i SUV 3. Husholdningsavfall, dekk, maling og

kjemikalier skal IKKE kastes i containeren.

Styret ønsker alle beboere en riktig god jul og ønsker om et godt nytt år