3 apr 2020

Vaskeriene og rutiner

INNSKJERPING AV REGLER FOR BRUK AV VASKERIET!

Alle beboere SKAL henge opp vaskelås på ledig tid FØRvaskemaskiner tas i bruk!

Alt tøy SKAL fjernes fra vaskeriet når din tørketid er over

Tøy skal altså IKKE henge i vaskeriet utover kvelden eller over natten! Tøy som henger etter åpningstid, vil bli fjernet/kastet

VASKEREGLER HENGER PÅ VEGGEN I VASKERIET

STYRET LØNNEALLEEN BORETTSLAG

ps I disse tider skal man ikke bruke vaskeriene om man er i karantene eller isolasjon som følge av Korona