Endret: 12 jun 2019     Opprettet: 8 mar 2019

Utskifting av radiatormålere vil skje 21. juni der hvor utskifting ikke er blitt gjort tidligere

Utskifting av radiatormålere vil skje 21. juni der hvor utskifting ikke er blitt gjort tidligere

Det er nå avtale med Brunata at de vil komme å skifte radiatormåler der hvor dette ikke er blitt gjort den 21. juni. Berørte beboere vil få skriv i postkassen om klokkelslett.

Dersom du ikke har mulighet til å være hjemme så forsøk i første omgang å alliere deg med en nabo som har mulighet til å oppbevare nøkkel og husk å gi styret tilbakemelding om dette. Kontakt styret hvis du ikke klarer å "hoste opp" en nabo. Kontakt: lonnealleen@styrerommet.net eller legg melding i styrepostkassen. Det er viktig at dere gjør jobben med å gjøre det tilgjengelig for montøren å komme til, så derfor må alle "hindre" være fjernet; dra frem sofa, bord - i det hele tatt alt som står foran radiatorene. 

Dette er et oppsamlingsheat for de som tidligere ikke har vært hjemme når utskiftingen skjedde. Denne gangen må de som er berørt av dette ordne det slik at noen har nøkkel dersom du ikke kan være hjemme. Hvis ikke det blir gjort og Brunata må komme nok en gang, så vil berørt beboer selv bekoste monteringen.