Endret: 26 mar 2019     Opprettet: 8 mar 2019

Utskifting av radiatormålere starter opp fra og med 9. april - først i SUV 1

Denne I første omgang er det Sigrid Undsets vei 1 hvor dette vil skje fra og med 9. april t.o.m. 11. april. Alle beboere i nr. 1 har nå fått utlevert et ark i postkassen hvor dato og tidspunkt for når dette vil skje. Dere andre vil få det etter hvert. Dersom du ikke har mulighet til å være hjemme så forsøk i første omgang å alliere deg med en nabo som har mulighet til å oppbevare nøkkel og husk å gi styret tilbakemelding om dette. Kontakt styret hvis du ikke klarer å "hoste opp" en nabo. Det er viktig at dere gjør jobben med å gjøre det tilgjengelig for montøren å komme til, så derfor må alle "hindre" være fjernet; dra frem sofa, bord - i det hele tatt alt som står foran radiatorene. Spørsmål? Kontakt styret

 

 

Ski . Mars 2019

Kjære beboer.       
  
På oppdrag fra Styret i Lønnealleen Borettslag  skal Brunata a/s  bytte alle radiatormålerne i leilighetene til nyere versjon. Dette vil foregå på dagtid.
 
 
Når monteringen skal skje er du/dere nødt til å være tilstede, eller gjøre avtale med oss hvor vi kan få tak i nøkkel. Vi håper dette ikke vil medføre for store problemer for deg/dere.
 
Det vil komme et skriv om nøyaktig dato og tidspunkt  for når vi skal montere i leiligheten din/deres ca 1 uke for montering. Oppstart for montering er i uke 15 ( April). Det vil ikke ha noe betydning at varme er skrudd på.
 
 
Om det er spørsmål vedr. dette prosjektet da vennligst kontakt  Brunata a/s  64865086
 
Med vennlig hilsen
 
Marianne H.W. Iversen Brunata a/s