Endret: 19 mar 2019     Opprettet: 8 mar 2019

Utskifting av radiatormålere starter opp fra og med 8. april

Ski . Mars 2019

Kjære beboer.       
  
På oppdrag fra Styret i Lønnealleen Borettslag  skal Brunata a/s  bytte alle radiatormålerne i leilighetene til nyere versjon. Dette vil foregå på dagtid.
 
 
Når monteringen skal skje er du/dere nødt til å være tilstede, eller gjøre avtale med oss hvor vi kan få tak i nøkkel. Vi håper dette ikke vil medføre for store problemer for deg/dere.
 
Det vil komme et skriv om nøyaktig dato og tidspunkt  for når vi skal montere i leiligheten din/deres ca 1 uke for montering. Oppstart for montering er i uke 15 ( April). Det vil ikke ha noe betydning at varme er skrudd på.
 
 
Om det er spørsmål vedr. dette prosjektet da vennligst kontakt  Brunata a/s  64865086
 
Med vennlig hilsen
 
Marianne H.W. Iversen Brunata a/s