30 okt 2019

Utleie av OBOS-bolig

Utleie av OBOS-bolig

 • Kan jeg kjøpe en OBOS-leilighet for å leie den ut, eller må jeg først bo i den selv?

  For å kunne leie ut en OBOS-leilighet i et OBOS-borettslag, må andelseieren selv ha bodd i boligen i ett av de to siste årene.

  Hvem skal ha beskjed når jeg leier ut, OBOS eller styret?

 • Man må alltid søke styret i borettslaget hvis man vil leie ut en borettslagsleilighet. Borettslagene har avtalt med OBOS at alle søknader om utleie skal sendes til OBOS, som ivaretar kontakten med borettslagenes styrer.

  OBOS har et ferdig utfylt skjema for hver leilighet. Ring OBOS sentralbord, telefon 22 86 55 00, for viderekobling til riktig forvaltningsselskap, så sender de deg skjemaet i posten.

  Det ferdig utfylte skjemaet sender du tilbake til:
  OBOS
  Postboks 6666, St. Olavs plass
  0129 Oslo

  OBOS videreformidler dette til ditt styre.

 • Må den som leier boligen betale felleskostnadene til borettslaget?

  Det er andelseieren som plikter å betale felleskostnadene til borettslaget. Borettslaget vil alltid ha sitt krav mot den som formelt sett er andelseier.

 • Finnes det en standardkontrakt for utleie av borettslagsleiligheter?

  OBOS har et forslag til en leiekontrakt som ligger ved lagt standardsøknaden om overlating av bruk. Denne kontrakten kan du bruke hvis du ønsker å leie ut borettslagsleiligheten (ring OBOS på telefon 22 86 55 00).

  Det finnes også andre kontrakter man kan bruke, for eksempel fra Huseiernes landsforbund. Denne får du blant annet kjøpt i bokhandelen eller på Narvesen.

 • Kan OBOS skaffe meg leietakere hvis jeg vil leie ut boligen?

  Nei, det må den enkelte andelseieren gjøre på egen hånd.

 • Hvor lenge kan jeg leie ut en borettslagsleilighet?

  Når utleien er begrunnet i at andelseieren har bodd i boligen i minst ett av de to siste årene, kan boligen leies ut til andre i opptil tre år. Etter det, må andelseieren eventuelt søke styret på nytt.

 • Er det noen gebyrer knyttet til utleie av boligen?

  Behandling, registrering og oppfølging av søknader om bruksoverlating koster 1 430 kroner inkl. mva., og betales til OBOS når alt er i orden. Dette er det andelseieren som må dekke.

  Hvis leiligheten er leid ut og leietakeren skal endres eller godkjenningen fornyes, koster dette 715 kroner inkl. mva. Prisene gjelder OBOS-tilknyttede boligselskaper.

  I henhold til energiloven skal alle leiligheter som selges eller bruksoverlates skal ha en energiattest. I noen av våre borettslag kan du bestille OBOS Energimerke. Dette vil i så fall komme frem på søknadsskjemaet for bruksoverlatingen. OBOS Energimerke koster 820 kroner.

  Les mer på obos.no/energimerke

 • Hvordan kan jeg følge med på det som skjer i borettslaget når jeg ikke bor i leiligheten?

  Når en leilighet er leid ut (bruksoverlatt), er det OBOS som sender ut varslinger til andelseieren om generalforsamlinger og eventuelle annen viktig informasjon når det er nødvendig.

 • Hva er forskjellen mellom borettslagsleiligheter og selveierleiligheter når det gjelder utleie?

  Den grunnleggende forskjellen mellom borettslagsleiligheter og selveierleiligheter, er at en borettslagsleilighet er ment å være bolig for den som eier andelen. Men det finnes muligheter for å kunne leie den ut likevel - i henhold til de viktigste reglene for såkalt «bruksoverlating»:

  • Andelseieren kan overlate bruken av leiligheten, uten tidsbegrensning, til slektninger i rett opp- og nedstigende linje: det vil si barn, barnebarn, foreldre, besteforeldre etc. Det samme gjelder for ektefellens slektninger i både opp- og nedstigende linje.
  • Når andelseieren selv har bodd i boligen i minst ett av de to siste årene, kan bruken av boligen overlates til andre i opp til tre år. Forlenget bruksoverlating krever styrets samtykke. Botiden på ett år kan også oppfylles av andelseierens slektninger, som nevnt i forrige punkt.
  • Andelseieren kan også, uten tidsbegrensning og uavhengig av hvor lenge han eller hun har bodd der, leie ut boligen til andre ved midlertidig fravær som følge av for eksempel nytt arbeidssted, militærtjeneste, utdanning, sykdom eller lignende.

  I den gamle borettslagsloven ble begrepet «fremleie» brukt om å leie ut borettslagsleiligheten, men i den gjeldende loven fra 2003 heter det «overlating av bruk». Det er styret i borettslaget som formelt godkjenner slik utleie.