Endret: 15 jul 2019     Opprettet: 1 jul 2018

Sommerbrev fra styret - juli 2019

Nyhetsbrev fra styret – juli 2019

Da er sommeren godt i gang, forhåpentligvis uten ekstremtørke og ekstremvarme. Styret er godt i gang og nå med to nye styremedlemmer i Else Mari Minnesjord og Marina Nordås, begge beboere i SUV 5. Dessverre flytter både Jakub og Linda ut, men begge vil bli sittende i styret til neste generalforsamling. Heldigvis flytter de i umiddelbar nærhet og vil påta seg og overholde de oppgavene de har blitt tildelt. Tenker du at styrearbeid kan være noe for deg, så kontakt Kate Korseth i valgkomiteen. Hun bor i SUV 3 og kan bl.a. nås på ka_kor@hotmail.com

 

Styret har gått igjennom regnskapet for første halvår og det er bare å fastslå et faktum; nemlig at energiutgifter har blitt stipulert for lavt i budsjettåret selv når vi økte budsjettet til dette med nær 15 % fra året før. Strømprisene har altså gått løpsk.

 

Ellers så innheter vi tilbud på asfaltering og ladestasjoner for el-bil og ulike løsninger her. Selv om vi har budsjettert med asfaltering for inneværende år så er det mest sannsynlig at dette blir utsatt til neste år. Dette har blant annet med at ev oppsett av ladestasjoner vil innebære graving på parkeringsplassene så da vil dette måtte gjøres før asfaltering.

 

Vi kommer også til å skifte ut postkassene nå over sommeren. Dere beholder den samme nøkkelen. Det er kun frontene som skiftes og eneste forskjell er at postkassespalten blir smalere og at dybden på platen blir større enn på dagens. Når det er sagt, hvis du ikke har postkasseskilt så må du bestille dette ved kontakte styret. Dette gjelder også dere som leier leilighet. Det er ikke OK å sette opp et klistremerke med navnet på. Søknadsskjema finner du inne ved vaskeriene.

 

Når det gjelder heiser: ved eventuell heisstans når det ikke er noen i heisen, så skal styreleder i SUV 1 kontaktes for heisene der (send sms til 45512968 og oppgi hvilken heis som står) eller til nestleder i SUV 5 for heisene der (send sms til 40454804) eller til styremedlem i SUV 3 for heisene der (send sms til 48322081). Det er kun disse som kan kontakte ThyssenKrupp for bestilling av montør. Når det sitter folk fast inne i heisen og skarpalarm utløses, så blir Securitas kontaktet direkte.

 

Styret vil minne om husordensregler. Da det dessverre til stadighet observeres at disse ikke overholdes, så vil vi minne om følgende:

 

Det skal være alminnelig nattero mellom kl. 22.00 og 06.00 søndag til torsdag og 24:00 til 08:00 fredag og lørdag. I dette tidsrommet skal det vises særlig aktsomhet ved bruk av f.eks. radio, TV eller stereoanlegg. Støy som banking, boring skal ikke foregå etter kl. 20:00 og før kl. 08:00 på hverdager, og fra lørdag kl. 15.00 til mandag kl. 08.00 Pigging i leilighet er kun tillatt mandag til fredag mellom kl. 08:00 og 17:00, og lørdager mellom 08:00 og 15:00. Julaften og romjulen sees på som søndager, og banking, boring og annet støy er ikke tillatt. Ved større sammenkomster og støyvoldende arbeid, bør naboene varsles. Et slikt varsel tilsidesetter ikke det alminnelige hensyn til naboene. Dersom en beboer skal pusse opp leiligheten over en lengre periode (3 uker), skal styret informeres om dette.

 

Når det gjelder vaskeriet:

Det er fellesvaskeri i hver av blokkene og disse skal brukes i henhold til gjeldende regler. Vaskeriets åpningstider er som følger: Dag Vasketider Tørketider Mandag – Lørdag 08:00 - 10:00 08:00 - 11:00 10:00 - 12:00 11:00 - 13:00 12:00 - 14:00 13:00 - 15:00 14:00 - 16:00 15:00 - 17:00 Mandag - Fredag 16:00 - 18:00 17:00 - 19:00 18:00 - 20:00 19:00 - 21:00 På søndager og helligdager er det ikke tillatt å bruke vaskeriet.

 

Når denne påminnelsen er gitt, så er det også slik at vi må respektere den tiden folk har satt seg opp på. Det er også et poeng å parkere vaskerilåsen der hvor den hører hjemme – enten nederst når du ikke vet når du skal ha neste tid, eller på den tiden du planlegger neste vask. Det er ikke OK å ta andres tid. Skal du ettertørke tøyet ditt så kan du gjøre det i din egen leilighet og ikke henge opp tøy i vaskeriet. Styret har observert at noen bruker lapper som de legger inn på vasketidspunktet på tablået. Det er ikke akseptabelt. Hvis du mangler vaskerilås så kontakter du styret (lonnealleen@styrerommet.net) . Tøy som blir liggende i vaskeriet i flere dager vil nå fortløpende bli kastet. Det er ingen grunn til at ferdig vasket tøy oppbevares i vaskeriet. Vaskeriet er til bruk for oss som bor i borettslaget og er ikke ment som vaskeri for andre enn oss.


Ellers så minner vi om at vi har en nettside www.lonnealleen.no som vi forsøker å holde sånn noenlunde oppdatert samt at vi har en facebookside hvor det innimellom kommer noe info.

 

Ha en fortreffelig sommer, folkens. Nyt tilværelsen så godt det lar seg gjøre.  

 

Vennlig hilsen fra oss i Styret