1 jul 2018

Sommerbrev fra styret

 Lønnealléen Borettslag

 

Hei alle beboere i Lønnealleen borettslag,

Her følger en liten sommerhilsen fra styret idet sommeren igjen kommer over oss, forhåpentlig med mer sol enn regn (selv om naturen nok hadde bedt om mer regn nå).

Det nye styret igangsatte sitt arbeid direkte etter generalforsamlingen i april. Vi må si oss svært fornøyde med at tidligere styreleder Mari og nestleder Kate tidvis har fungert som ambulerende konsulenter for det nye styret. For det er nok å sette seg inn i. Til opplysning kan det fortelles at Mari fikk en datter på selveste 17. mai. 

Vi er nå fem personer i styret. Jakub, Thomas og Ingrid som bor i nr. 3, Linda i nr. 5 og Espen i nr. 1. Sånn sett er vi fordelt i alle blokkene og bør dermed ha et ekstra blikk med på det som skal skje og også det som ikke bør skje. Men vi trenger flere øyne. Så ser du noe som du tenker «ja» eller «nei» om så send oss en mail (styret@lonnealleen.no) eller kontakt oss på annet vis. Blant annet bruker vi unødvendig mye ressurser på å kjøre bort hensatt søppel og rask som beboere setter fra seg, både utenfor blokkene, ved utgangen og i kjelleren. Det er lov å påpeke dette hvis du ser at dette blir gjort. Av og til må vi være litt spion – både på godt og vondt. 

Det kommer stadig meldinger fra dere beboere om alt fra ødelagte postkasser til rensing og luking av blomsterbed. Det kommer også forslag for hva som kan gjøres for å skape et trivelig miljø i borettslaget. Ikke alt kan etterleves umiddelbart, men alt tas til etterretning. Det finnes en hverdag også etter at dette styret ikke lenger sitter. Men vi setter pris på at dere kommer med innspill og forslag på hva som skal til for å holde standarden på borettslaget oppe og hva som skal til for at vi skal ha et godt naboskap. Og takk til dere som på eget initiativ gjør ting og utfører oppgaver som er til et felles gode. 

ThyssenKrupp, som er tiltakshaver med hensyn til utskifting av heiser, holder trutt på. Det har åpenbart vært noen utfordringer med henblikk på utskifting fra gamle til nye heiser. I perioder har heiser blitt stående lenge, til frustrasjon for oss alle. Styret har jevnlige møter med leverandør. For de som lurer på det, så vil det komme egen føler for knappen til kjelleren slik man ikke kan dra rett ned slik det er i dag. I april 2019 skal siste heis være i gang i nummer 5. 

Styret fikk gjennomslag på siste generalforsamling for sitt forslag om å bygge om utleielokalene til leiligheter. Dette arbeidet vil bli påbegynt i løpet av sommeren av Håndverkeriet AS og skal tentativt være ferdig i løpet av ca. 3 måneder. Borettslaget er privilegert som har denne muligheten selv om det økonomisk sett ikke vil gi det store utslaget for hver enkelt av oss. Ta da i betraktning av at utskifting av heiser også skal nedbetales. Men vi vil få en fast løpende inntekt av leilighetene. Styret flytter også ut fra «sine» lokaler. Jo mer digitalisert vi blir, desto mindre plass trenger styret. Vi må følge arkivloven og annet for å sikre nødvendig dokumentasjon, men på sikt er det ønskelig at alt dette scannes og digitaliseres. 

Å drifte et stort borettslag koster. Derfor vil det være hensiktsmessig i det minste å indeksregulere husleien. Styret må ta høyde for å opprettholde vedlikehold på en forsvarlig måte og gjøre harde prioriteringer – og ikke minst nødvendige prioriteringer. Bygningsmassen er over 50 år gammel og da dukker det stadig opp vedlikeholdsbehov. Vi er med på et pilotprosjekt i regi av OBOS som har til hensikt å jevnlig vurdere vedlikeholdsbehovet. Hvis prosjektet viser seg å ha en ønsket nytteverdi så vil dette være et godt styringsverktøy for eksisterende og fremtidige styrer. 

Alle i styret har dedikerte oppgaver og ansvarsområder. Vi vil forsøke å være mer aktiv i bruk av borettslagets nettside www.lonnealleen.no. Her kan du finne ulike skjemaer for bestilling av alt fra sykkeloblat til avlesningsskjema for radiatorer. Du vil etter hvert også finne en oversikt over ulike mailadresser som angår de ulike ansvarsområdene. Skal du f. eks. bestille nøkler så finnes det en mailadresse dedikert til det. Og til sykkeloblat og til postkasseskilt osv. Men vi vil fortsatt beholde postkassene i hver enkelt blokk. Det er jo ikke alle som er like fortrolig med å være på nett.

en bønn til de absolutt færreste av dere: slipp aldri inn noen i blokkene hvis du ikke vet hvem vedkommende er. Vi har hatt et raid av innbrudd i kjelleren i nr. 5 og vil jo unngå at slikt gjentar seg, Hvordan denne vedkommende har kommet inn, vet vi ikke. Vær også påpasselig med å holde vinduer i vaskeriet lukket – det har faktisk kommet inn folk denne veien. Meld fra til styret hvis dere observerer uregelmessigheter. Vi har fått tilbakemeldinger om at det kastes sigarettsneiper ut fra verandaer. Disse havner på bakken, men noen havner faktisk inn på andres verandaer. Ikke bare er det usmakelig og respektløst, men det kan sette andres liv i fare og sånn sett straffbart og en annen konsekvens vil være utkastelse fra borettslaget. Når vi vet hvem det er, så vil det også få konsekvenser. 

Styret, ved oss alle, ønsker alle beboere en riktig god sommer.