Endret: 30 okt 2019     Opprettet: 12 jun 2019

Parkeringsplass

Parkeringsplass

Det er svært få ledige parkeringsplasser og de som søker blir satt på ev venteliste. Ved avtale om oppstillingsplass så vil det tilkomme et gebyr til OBOS Forvaltning. Gebyret er på underkant av 700 kroner. I tillegg kommer kostnad for parkeringsoblat. Per i dag koster det 100 i måneden for oppstillingsplass.

Styret utreder muligheter for e-lading. Samtidig så har kommunen planer om å opprette 14 ladestasjoner på gateplan et sted mellom Sigrid Undsets vei 3 og 5.