Endret: 29 jun 2018     Opprettet: 13 nov 2017

Oppdatert fremdriftsplan gjeldende heisutskiftingene

29.6.2018: Stor heis i SUV 3 blir iverksatt førstkommende mandag 2. juli 21.2.2018: Utbyggingen av heisene fortsetter og en begynner med riving av veggen inne i heissjakta allerede denne uken (i nr 3), og i nr 5 i neste uke. Det innebærer at begge heisene er ute av drift på dagtid (mellom kl 9 og 11:30 og mellom kl 12 og 15). Kontakt styreformann hvis du har spørsmål.

21.2.2018: Utbyggingen av heisene fortsetter og en begynner med riving av veggen inne i heissjakta allerede denne uken (i nr 3), og i nr 5 i neste uke. Det innebærer at begge heisene er ute av drift på dagtid (mellom kl 9 og 11:30 og mellom kl 12 og 15). Kontakt styreformann hvis du har spørsmål.

 

23.12.17: I dag ble den første ferdige heisen i Sigrid Undsets vei 1 høytidelig åpnet med klipping av snor og musserende i glasset. Arbeidet med den andre heisen starter rett over nyttår. Frem til den andre heisen er ferdig utpå nyåret vil ikke betongkanten rundt heisen være kledd inn, men det kommer til å bli veldig pent og ordentlig når begge heisene er ferdige.Når det gjelder fremdriften for de andre blokkene kommer det til å bli noen endringer, blant annet blir det ikke parallell-montasje. Dette medfører litt lengre byggetid, men ingen økte kostnader for oss. Vi kommer nærmere tilbake til dette så fort vi vet noe mer om detaljene. 

 

/?nid=33784 SU 1 HØYRE HEIS

/?nid=33783 SU 3 VENSTRE HEIS

/?nid=33782/?   SU 3 HØYRE HEIS

/?nid=33779 SU 5 VENSTRE HEIS  

/?nid=33780 SU 5 HØYRE HEIS

/?nid=33775 SU 1 VENSTRE HEIS