24 jun 2020

Montering av individuell måler av varmtvannsforbruk

Lønnealléen Borettslag

Sigrid Undsets vei 5  -  0669 Oslo  -  styret@lonnealleen.no  

 

 

 

Styret har vedtatt at varmtvannmålere skal monteres per leilighet August 2020. 

 

Systemet består av følgende komponenter:

  • Vannmåler med radiosender i alle leiligheter.
  • Energimåler og vannmålerne er utstyrt med batterier med levetid på 10 år

 

Installasjon av systemet vil starte medio august 2020. 

Brunata vil administrere varsling og inngå avtaler om nærmere monteringstidspunkt med den enkelte beboer. Brunata foretar en endelig varsling 5-7 dager før installasjonsarbeidet starter. 

 

Det skal være ryddet minimum 1 meter foran installasjonssted, slik at installasjonen kan foregå uten flytting av møbler m.m. Generelt skal samtlige installasjonssteder være ryddet og tilgengelige. 

 

Dersom du ikke har mulighet til å være hjemme datoen satt (kommer senere), ta kontakt med styret. 

 

 

Mvh, 

Styret 

Lønnealléen Borettslag