17 jul 2020

Installering av vannmåler - fremdriftsplan

Installering av vannmåler - fremdriftsplan

 

​Ski 15.07.2020

 

 

 

Kjære beboer​

 

 

 

​Ski 15.07.2020

 

 

 

Kjære beboer​

 

 

 

 

Brunata AS og Østlandske VVS skal installere vannmåler for varmt tappevann i Lønnealléen Borettslag. Dette arbeidet vil foregå på dagtid med oppstart uke 33.

 

Det vil være behov for tilgang til vannskapet i din leilighet for å utføre denne jobben. Målerstand på eksisterende målere, fotograferes sammen med nytt målernummer og tilhørende leilighetsnummer som dokumentasjon på byttet.

Etter endt montasje av vannmålerne, vil vi sette opp system for fjernavlesing av vannmålerne i fellesarealene.

 

Vi kommer tilbake snarlig med nøyaktig dato og hvilket tidsrom vi vil montere måler i din leilighet ca. 5 dager før start. Vi håper ikke dette medfører ulemper av betydning.Dersom det av ulike årsaker ikke passer at vi kommer inn i leiligheten på grunn av isolasjon som følge av Covid-19, karantene eller lignende, vil vi måtte montere målere på et senere tidspunkt, og innen noen uker.

 

Ved spørsmål vedrørende installasjon, vennligst kontakt Brunata på e-post brunata@brunata.no

 

Med vennlig hilsen

 

Morten Häbler

 

Brunata a/s   •  Postboks 439  •  1401 Ski  •  Tlf 64 86 50 86  •  Faks 64 86 77 80  •  brunata@brunata.no  •  www.brunata.no