3 apr 2020

Gi ditt samtykke til digital godkjenning

Digital generalforsamling

På grunn av omstendighetene i forbindelse med Corona virus vil årets generalforsamling bli vurdert avholdt digitalt.

Det er viktig dersom du ønsker å delta at du gir ditt samtykke til digital kommunikasjon via vibbo.no.

Det er kun de lovpålagte sakene som vil bli behandlet, dvs godkjenning av regnskapet, styrehonoraret og valg av styret.

Det vil bli avholdt en ekstraordinær generalforsamling utover høsten for å behandle resten av sakene.

Hvordan registrere digital kommunikasjon på vibbo?

Gå til www.vibbo.no

Logg inn med telefonnummer

Skriv inn tilsendt kode fra SMS og trykk «bekreft»

Trykk på nedtrekksmenyen i høyre hjørne ved siden av navnet ditt

Gå til «min profil»

Nederst på siden huker du av på kommunikasjon på hhv. SMS, epost og digitale løsninger med OBOS.

Logg ut