Endret: 14 jun 2019     Opprettet: 13 jun 2019

FLYTTE INN - OG FLYTTE UT HVA BØR DU TENKE PÅ

Hva bør du tenke på når du flytter inn i borettslaget og hva bør du tenke på hvis/når du flytter ut

Mer info kommer

Nøkler: nøkler til leilighet, inngang, vaskerlåsnøkler

Meld fra til styret fra hvilken dato du flytter ut.

Mer info kommer (under utarbeidelse)

Parkering: levere tilbake ev parkeringsoblat (kan legges i styrepostkassen)