Endret: 8 nov 2019     Opprettet: 13 jun 2019

FLYTTE INN - OG FLYTTE UT HVA BØR DU TENKE PÅ?

Hva bør du tenke på når du flytter inn i borettslaget og hva bør du tenke på hvis/når du flytter ut

Mer info kommer

Nøkler: nøkler til leilighet, inngang, vaskerilåsnøkler (med sylinder). Ny eier må søke om ev ekstra nøkkel (skjema finne du på nettsiden her)

Meld fra til styret fra hvilken dato du flytter ut.

Parkering: levere tilbake ev parkeringsoblat (kan legges i styrepostkassen). Si opp plassen din. Oppsigelsestid er 1 måned. Plassen følger d e g og kan ikke loves bort til ny eier.Ny eier må søke om oppstillingsplass (skjema finne du på nettsiden her)

Sykler: husk sykkel hvis du har det. Ny eier som har sykkel må be om å få sykkeoblat (skjema finner du på nettsiden her) 

Tøm kjellerbod

Leid kjellerbod? Si opp denne. Leien følger d e g og ikke ny beboer

Kast ting der det hører hjemme; ikke utenfor blokka eller i kjelleren, men på dertilhørende gjenbruksstasjon. 

Ny eier som ønsker oppstillingsplass må søke om det(skjema finne du på nettsiden her)

Mer info kommer (under utarbeidelse)

Ved inn- og utflytting kan du låne nøkkel av styret for å kunne holde heisen åpen uten at dørene går opp og igjen. Kontakt styret for å låne nøkkel
 

Vi er også på Facebook: Lønnealleen borettslag